CA60.jpg

CA60 דבק מהיר לחומרים בעייתים

דבק מהיר דליל מיעד להדבקת גומי ופלסטיק בעייתים.

מדביק חומרים כגון סיליקון, טפלון, ניילון ועוד,

בעזרת פריימר A701 .

צמיגות נמוכה.

טמפרטורת עבודה:

מ- 60°c - עד 90°c+


תכולה:
בקבוק 20 גרם