דף בטיחות

MSDS

דף טכני

TDS

אקדח דו רכיבי 50 סמ"ק

אקדח לתרמיל 300 סמ"ק

אקדח לתרמיל 80 סמ"ק

פיות מינון ומערבלים