משחת אטימה פרמטקס גמישה

משחת אטימה לחיבורי צנרת המפלט 

משחת סימון כחולה

תרסיס אטימה דביק

משחת שלק לאטמי רכב

משחה להשחזת שסתומים

תרסיס לניקוי מגעים

ספריי סיליקון

דף טכני

דבק מגע

תרסיס לניקוי נירוסטה