קיבוע רכיבים גליליים חוזק גבוה R91

צמיגות נמוכה

קיבוע רכיבים גליליים חוזק גבוה R38

צמיגות בינונית

קיבוע רכיבים גליליים חוזק בינוני R41

צמיגות נמוכה

קיבוע רכיבים גליליים חוזק בינוני R48

חום גבוה

קיבוע רכיבים גליליים חוזק גבוה R62

חום גבוה

AR18 קיבוע רכיבים גליליים חוזק גבוה 

צמיגות בינונית - סידרה מוזלת