S74.jpg

S74 איטום שטחים, במקום אטם

דבק אנארובי לאיטום שטחים משמש תחליף לאטמים צורתיים.

מרווח אטימה עד 0.5 מ"מ עמיד בכימקלים שונים דלקים ושמנים.

טמפרטורת עבודה:
מ- 50°c- עד 150°c+

תכולה:

שפופרת 50 סמ"ק