S77.jpg

S77 איטום צנרת מכיל טפלון

משחת אטימה לצנרת גסה כגון צנרת מים, גז, דלק, ועוד.

עמידה בלחץ גבוה עד 350 בר מכילה טפלון.

מאפשרת סגירה קלה ללא צורך בהידוק, ניתן לכוון את המחבר לזוית הרצויה.

טמפרטורת עבודה:

מ- 50°c- עד 150°c+

תכולה:

שפופרת 50 סמ"ק